فصلنامه اقتصاد اسلامی
فصلنامة اقتصاد اسلامي، مجله‌اي داراي درجه علمي ـ پژوهشي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است كه به منظور طرح و توسعۀ مطالعات بنيادي و كاربردي در باب اقتصاد اسلامي و اقتصاد ايران با اهداف زير منتشر مي‌شود:
1. تبيين اصول و پي‌ساخت‌ها و مسائل اساسي نظام اقتصادي اسلام و دفاع عالمانه و مستدل از آن.
2. آسيب‌شناسي و نقد منطقي اقتصاد جمهوري اسلامي ايران.
3. نقد و بررسي مقايسه‌اي مكاتب و نظريه‌هاي اقتصادي.
4. بررسي مسائل مستحدثه فقهي و نيازهاي نوپيدا در حوزة اقتصاد.
اقتصاد اسلامي براي تحقق اهداف فوق، محورها و موضوعاتي همچون اقتصاد كلان، اقتصاد خرد، پول و بانكداري، بخش عمومي، نظام اقتصادي، رشد و توسعه، اقتصاد ايران، مسائل مستحدثه فقهي و حقوقي اقتصادي، تازه‌هاي اقتصاد اسلامي، و اصلاح ساختار بازار مآلي را با نگرش اسلامي طرح مي‌كند.
اين مجله همچنین موفق به دريافت ضريب تأثير (IF) از پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC) شده است.
 
مدير مسؤول: علي‌‏اكبر رشاد
سردبير: عباس عرب‌مازار
دبير تحريريه و مدير اجرايي: حسین غفورزاده
اعضاي هيئت تحريريه (به ‌ترتيب حروف الفبا): دکتر ابوالقاسم اثنی‌عشری (دانشیار دانشگاه پیام نور) / دكتر صادق بختياري (استاد دانشگاه اصفهان) / دكتر عباس عرب‌مازار (دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي) / دكتر اسدالله فرزين‌وش (دانشيار دانشگاه تهران) / دکتر سعيد فراهاني‌فرد (دانشیار دانشگاه علوم اقتصادی تهران) / دکتر غلام‌رضا مصباحي‌مقدم (دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)) / دکتر سيدعباس موسويان (دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي) / دکتر میثم موسایی (استاد دانشگاه تهران) / دکتر سيدحسين ميرمعزي (دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي)/ دكتر حسين نمازي (استاد دانشگاه شهيد بهشتي). 
 
نشاني فصلنامه: قم بلوار 15 خرداد، کوچه شهید میثمی، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، صندوق پستي: 179 ـ 37185
 
 تلفن: 37602995 - 025
نمابر: 37602997 - 025    
 
دوستان عزیزمی‌توانند مقالات و مطالب خود را به نشانی سایت مجله اقتصاد اسلامی به نشانی:
و یا پست الکترونیکی زیر برای این مجله ارسال نمایند:
 E.mail: eghtesad@iict.ac.ir