ماهنامه حاشیه
حوزه‌های علمیه در طول حیات خود همواره عهده‌دار تبیین و تبلیغ اندیشه‌های دینی و پاسخ‌گویی به سوال‌های مطرح شده در هر زمان بوده‌اند و لذا تربیت طلاب جوان به عنوان آینده سازان حوزه‌های علمیه امری ضروری است. از این رو در سیره و سبک زندگی شخصیت‌های موثر و اندیشمندان بزرگ حوزه‌ها، توجه به ساخت علمی و اخلاقی طلبه‌ها به عنوان اصلی مهم، همواره جاری و ساری بوده است. ایشان برآنند تا با انتقال نكات حكمت‌گونه و بیان تجربه‌های صحیح و مفید پیشینیان، زمینه بالا رفتن عيار طلبگي را فراهم و ضريب رشد، تکامل و تاثير طلبه را افزون کنند.
حفظ و ارتقاء این فضیلت که گاه دستخوش فراموشی و غفلت واقع می‌شود، یکی از وظایف حیاتی حوزویان است. ضمن لزوم احیاء آمد و شدهای حضوری با بزرگان حوزه و بهره‌مندی شفاهی از نکات و تجارب مفید آنان، تولید یک اثر مکتوب به عنوان یک مطبوعه صمیمی و اثرگذار نیز ضروری و مهم است؛ نشریه‌ای ویژه طلاب جوان، که منسجم و دقیق به موضوعات و مباحث داخلی حوزه بپردازد و سعی کند حرکت به سمت مطلوب را نشان دهد و به صورت نظام‌مند و در چارچوب اصول پذیرفته شده حوزه و جهت‌گیری‌های ترسیمی حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری، حرکت رو به رشد را تبیین و ترسیم نماید. این نشریه، از نهاد حوزه‌ها و به دست طلاب جوان تهیه می‌شود و ضمن بهره‌مندی از تجربه‌های مفید، اخلاق و راه و رسم طلبگی را تبیین می نماید و ضمن ترسیم نقد درون‌گفتمانی، به تقویب جریان فکری و فرهنگی انقلاب اسلامی و همچنین هم‌افزایی عناصر موثر حوزوی کمک می‌کند.