فصلنامه قبسات
 
فصلنامه قبسات، دفتري است گشوده براي پرداختن به مباحث فكري، فلسفي و فرهنگي اجتماعي كه در حوزه معرفت‌پژوهي، دين‌شناسي و معارف و نظامات اجتماعي اسلامي مطرح است.
قبسات، عرصه‌اي است براي تبيين نظري متقن و عقلاني پي‌ساختهاي تفكر ديني، نظام ارزشي اسلام و مباني آرماني انقلاب اسلامي و پاسخگويي به پرسش‌هاي ديني معاصر با تاكيد بر نيازمندي‌هاي طبقة تحصيل كرده با گرايش‌هاي گوناگون فكري، طبق معيار تفكر اصيل وحياني.
اين پژوهشنامه، پرتيراژترين مجلۀ داراي درجه علمي ـ پژوهشي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است و تاكنون به موضوعات متنوع و مختلفي از قبيل عقلانيت، فلسفة دين، علم و دين، دين و دنيا، دين و آزادي، دين و توسعه، روانشناسي دين، حكمت صدرايي، معرفت‌شناسي، دين و اخلاق، تمدن‌ها، فرهنگ‌ها، تقابل يا تعامل، مباني معرفتي و كلامي فقه، هرمنوتيك ديني، منطق فهم دين، انديشه علوي، انديشه سياسي، احياگري، قرائت‌پذير انگاري دين، عرفان، زبان دين، تجريه ديني، دين‌پژوهي معاصر، رويكرد‌ها و رهيافت‌ها، دين‌پژوهي معاصر، نگاه‌ها و نقدها، قرآن‌پژوهي، فلسفه فقه، ويژه‌نامه حكمت مطهر، فلسفه فقه، فلسفه فرج و جهاني شدن، علوم انساني ـ اسلامي، دين وفلسفه، فطرت، پلوراليسم ديني، فلسفه کلام، فلسفه‌هاي مضاف، براهين اثبات وجود خدا، فلسفه تاريخ، اديان، انسان‌شناسي، امامت، مرگ‌پژوهي، وحي‌شناسي، ماهيت وحي، معرفت ديني، فلسفه معرفت ديني، فلسفه رسالت اسلامي، فلسفه شرور، فلسفه اخلاق، فلسفه عرفان، و خداشناسي پرداخته است.
اين مجله همچنین موفق به دريافت ضريب تأثير (IF) از پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC) شده است.
 
صاحب امتياز و مدير مسئول: علي‌‏اكبر رشاد
سردبير: محمد محمدرضايي‏
دبير تحريريه و مدير اجرايي: محمد جداري‌عالي‏
اعضاي هيأت تحريريه: حمیدرضا آیت‌اللهی (استاد دانشگاه علامه طباطبايي)/ غلامرضا اعواني (استاد دانشگاه شهيد بهشتي)/ رضا اکبریان (استاد دانشگاه تربیت مدرس)/احمد بهشتی (استاد دانشگاه تهران)/ غلامعلي حداد عادل (دانشيار دانشگاه تهران)/ ‌رضا داوري (استاد دانشگاه تهران)/ علي‏اكبر رشاد (دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي)/حسين غفاري (دانشیار دانشگاه تهران)/ مهدي گلشني (استاد دانشگاه صنعتي شريف)/ محمد محمدرضايي (دانشيار دانشگاه تهران) 
اعضای شورای پژوهش: محمدعلی اردستانی/(استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)/ قاسم ترخان (استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)/ محمدصفر جبرئیلی (استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)/ عبدالحسين خسروپناه‌ (دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي) محمدجواد رودگر(دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي)/ ابوالفضل ساجدی (دانشیار مؤسسة امام خمینی (ره)/ حمیدرضا شاکرین(استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)/ عليرضا قائمي‏نيا (دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)/ محمدحسن قدردان قراملکی (دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي)/ حسن معلمی (استادیار دانشگاه باقرالعلوم)/ 
 
نشاني فصلنامه : قم: بلوار پانزده خرداد، خیابان شهید میثمی، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي،
صندوق پستي: 179 ـ 37185
 
تلفن: 7603572
نمابر: 7602997
دوستان عزیزمی‌توانند مقالات و مطالب خود را به نشانی سایت فصلنامه قبسات به نشانی:www.qabasat.iict.ac.ir و یا پست الکترونیکی زیر برای این فصلنامه ارسال نمایند:     
Email: qabasat@iict.ac.ir