ماهنامه زمانه
ماهنامة زمانه، با رويکرد جامعه‌شناسي تاريخي خود در ساحت‌هاي انديشه، فرهنگ و ادبياتي پويشي را آغازيده است که مهمترين هدف آن، بسط و تعميق گفتمان فکري ـ فرهنگي انقلاب اسلامي و تقويت اين جبهه در رويارويي با جبهه‌ معارض است.
زمانه، ساحات و موضوعات گوناگونی را در بر می‌گیرد. ساحاتی همچون اندیشه، ادبیات، هنر، فرهنگ و نهادهای فرهنگی، جهان اسلام، تاريخ معاصر، تاريخ انقلاب اسلامي، رسانه و فضاي مجازي، اخلاق، ادیان و فرق، اقتصاد و...؛ در همه‌ این ساحت‌ها، نگرش و رویکرد جامعه‌شناسی تاریخی، وجهه‌ همت نیروهای محتوایی نشریه بوده و در هر موضوعی، این منظر در برابر دید‌گانشان قرار گرفته است.
زمانه می‌کوشد تا در تمام این ساحات، قلمی بر کاغذ بساید و موضوعاتی را متناسب با هر ساحت و به قدر وسع نشریه، تحلیل و بررسی نماید. اهداف این مجله به شرح زیر است:
- ارتقاء و ترویج گفتمان انقلاب اسلامي با محوريت گفتمان مجدد ديني.
- تکیه بر تقویت جبهه فکری فرهنگی انقلاب در بستر گفتمان انقلاب اسلامی.
- آسیب‌شناسی سياست‌ها، مهندسي، سازمان‌ها و توجه به تجربيات در حوزه‌هاي مختلف.
- بررسی صحیح، آزاد اندیشانه و عبرت‌پژوهانه تاریخ تحولات با تاكيد بر دوره‌ معاصر.
- ارتقاء توان تحليل و اصلاح نگرش مخاطب بر مبناي گفتمان انقلاب اسلامي.
زمانه گذشته از مباحث جاري، موضوعات زير را در شماره‌هاي مختلف به تفصيل مورد بررسي قرار داده است: انقلاب اسلامي، نقد و نوآوري، امنيت ملي، جهاني‌سازي، شرق‌شناسي، مشروطيت، وقايع شهريور 1320، روابط ايران و آمريكا و جنبش دانشجويي.
87 شماره از اين ماهنامه در پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي منتشر و دوره جديد آن به همت كانون انديشه جوان به چاپ رسيده و مورد توجه علاقمندان قرار گرفته است.