صفحه اصلی
فصلنامه اقتصاد اسلامی
فصلنامه قبسات
فصلنامه حقوق اسلامی
فصلنامه ذهن
فصلنامه كتاب نقد
ماهنامه حاشیه
ماهنامه زمانه
مجله بین‌المللی حكمت
قبسات عربی
عنوان
دوشنبه ٠٨ خرداد ١٣٩٦
صفحه اصلي

 

اقتصاد اسلامي
فصلنامة اقتصاد اسلامي، مجله‌اي داراي درجه علمي ـ پژوهشي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است كه به منظور طرح و توسعۀ مطالعات بنيادي و كاربردي در باب اقتصاد اسلامي و اقتصاد ايران با اهداف زير منتشر مي‌شود:
 


قبسات
فصلنامة قبسات، دفتري است گشوده براي پرداختن به مباحث فكري، فلسفي و فرهنگي اجتماعي كه در حوزه معرفت‌پژوهي، دين‌شناسي و معارف و نظامات اجتماعي اسلامي مطرح است.
 


حقوق اسلامي
حقوق اسلامي، مجله‌اي داراي درجه علمي ـ پژوهشي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه در حوزه فقه و حقوق اسلامي براساس اهداف و خطوط مشي زير منتشر مي‌شود:
 


ذهن
فصلنامه ذهن تنها نشريه تخصصي معرفت‌شناسي ايران است كه از سويي با هدف بازپژوهي و بازپيرايي، تعميق و توسعة مباني و مباحث معرفت‌شناسي اسلامي، مطالعة تطبيقي و ارزيابي نحله‌ها و نظريه‌هاي معرفت‌شناسي كلاسيك جديد و معاصر،...
 


کتاب نقد
بی‌گمان«کتاب نقد» به عنوان یکی از اثرگذارترین مجلات با بیشترین شمارگان در طی دودهة اخیر بوده است که در قلمرو تولید و ترویج معارف اسلامی متناظر با دوران جدید حیات اسلامی منتشر شده است. دوره نخست کتاب نقد (تا کنون) عمدتا بر مدار فلسفه دین، کلام جدید و...
 


حاشيه
حوزه‌های علمیه در طول حیات خود همواره عهده‌دار تبیین و تبلیغ اندیشه‌های دینی و پاسخ‌گویی به سوال‌های مطرح شده در هر زمان بوده‌اند و لذا تربیت طلاب جوان به عنوان آینده سازان حوزه‌های علمیه امری ضروری است...
 


زمانه
ماهنامة زمانه، با رويکرد جامعه‌شناسي تاريخي خود در ساحت‌هاي انديشه، فرهنگ و ادبياتي پويشي را آغازيده است که مهمترين هدف آن، بسط و تعميق گفتمان فکري ـ فرهنگي انقلاب اسلامي و تقويت اين جبهه در رويارويي با جبهه‌ معارض است...
 
 


مجله بين‌المللي حكمت
مجله بين‌المللي حكمت به زبان انگليسي در حوزه دين‌پژوهي و فلسفه دين با اهداف زير منتشر مي‌شود:

ادامه مطلب...       


قبسات عربي
مجله «قبسات عربي» به زبان عربي در حوزه حقوق، اقتصاد و سياست تهيه مي‌شود. تحقیق، کشف و تبیین نظام‌های اسلامی به‌خصوص در سه حوزه حقوق، اقتصاد و سیاست و بررسی و نقد نظام‌های رقیب امری ضروری است...