شماره بیست و چهار

رويکرد جديد به اصل 44، گامي به سوي رونق اقتصادي - سردبیر
سرمايه اجتماعي و باز توليد آن در عصر پيامبر اسلام(ص) - یدالله دادگر، محمدباقر نجفی
رفتار پيامبر(ص) و امامان(ع) در برابر نوسان قيمت‌ها - احمدعلی یوسفی
اوراق بهادار اجاره (صکوک اجاره) - سیدعباس موسویان، سعید فراهانی‌فرد
حيله‌هاي ربا - سیدحسین میرمعزی
تخفيف مبلغ بدهي در ديون مدت دار در برابر کاهش مدت سررسيد - غلامعلی معصومی‌نیا
مديريت ريسک در بانکداري بدون ربا - رضا اکبریان، محمدحسین دیانتی
مدل سازي تقاضا براي پول بر اساس طرح بانکداري بدون ربا - نويسنده: امیر کیا، مترجمان: منصور زراءنژاد، آذردخت علیخانی

   دانلود : رويکرد جديد به اصل 44، گامي به سوي رونق اقتصادي           حجم فایل 296 KB
   دانلود : سرمايه اجتماعي و باز توليد آن در عصر پيامبر اسلام(ص)           حجم فایل 253 KB
   دانلود : رفتار پيامبر(ص) و امامان(ع) در برابر نوسان قيمت‌ها           حجم فایل 296 KB
   دانلود : اوراق بهادار اجاره (صکوک اجاره)           حجم فایل 217 KB
   دانلود : حيله‌هاي ربا           حجم فایل 183 KB
   دانلود : تخفيف مبلغ بدهي در ديون مدت دار در برابر کاهش مدت سررسيد           حجم فایل 257 KB
   دانلود : مديريت ريسک در بانکداري بدون ربا           حجم فایل 183 KB
   دانلود : مدل سازي تقاضا براي پول بر اساس طرح بانکداري بدون ربا           حجم فایل 459 KB