شماره بیست و شش

مبانی نظریه دولت در قرآن کریم - علی‌اصغر هادوی‌نیا
تأثیر اعتقاد به منع اسراف در مخارج مصرفی (مطالعه موردی: شهر یزد) - میثم موسایی
توسعه سرمایه انسانی بر اساس آموزه‌های اسلام و تأثیر آن بر توسعه انسانی - حسن‌آقا نظری
صکوک مزارعه و مساقات؛ ابزار مالی مناسب برای توسعه بخش کشاورزی ایران - سیدعباس موسویان
بانکداری اسلامی؛ چالش های نظری-عملی و راهکارها - رضا اکبریان، حمید رفیعی
اخلاق اقتصادی (مبانی بینشی، آموزه ها و آثار) - غلامعلی معصومی‌نیا
تمایز اثباتی-هنجاری در علم اقتصاد و تقدم تاریخی آن بر تمایز واقعیت-ارزش – نويسنده: اندرو ام یوئنگرت و مترجم: علی نعمتی

   دانلود : مبانی نظریه دولت در قرآن کریم           حجم فایل 267 KB
   دانلود : تأثیر اعتقاد به منع اسراف در مخارج مصرفی           حجم فایل 240 KB
   دانلود : توسعه سرمایه انسانی بر اساس آموزه‌های اسلام و تأثیر آن بر توسعه انسانی           حجم فایل 182 KB
   دانلود : صکوک مزارعه و مساقات؛ ابزار مالی مناسب برای توسعه بخش کشاورزی ایران           حجم فایل 240 KB
   دانلود : بانکداری اسلامی؛ چالش های نظری-عملی و راهکارها           حجم فایل 236 KB
   دانلود : تمايز اثباتي ـ هنجاري در علم اقتصاد و تقدم تاريخي آن بر تمايز واقعيت ـ ارزش           حجم فایل 284 KB
   دانلود : اخلاق اقتصادی (مبانی بینشی، آموزه‌ها و آثار)           حجم فایل 377 KB