شماره بیست و هفت

مبانی شرعی اوراق بهادار اسلامی (صکوک) - آیت‌الله محمدعلی تسخیری
بررسی تأثیر انفاق بر نابرابری درآمدها در ایران - حسن سبحانی، وحید مهربانی
روش فلسفه علم اقتصاد اسلامی - سیدحسین میرمعزی
نظریه‌های ربا و بهره - سیدعباس موسویان
وضعیت فقهی و حقوقی قرارداد اختیار معامله - جواد حسین زاده، عبدالحسین شیروی
بررسی تطبیقی فروش استقراضی سهام با عقدهای اسلامی - محمد طالبی، سیدعباس موسویان، حامد سلطانی نژاد
مدیریت ریسک اوراق بهادار اجاره (صکوک اجاره) - ابوذر سروش، محسن صادقی

   دانلود : مبانی شرعی اوراق بهادار اسلامی (صکوک)           حجم فایل 211 KB
   دانلود : بررسی تأثیر انفاق بر نابرابری درآمدها در ایران           حجم فایل 276 KB
   دانلود : روش فلسفه علم اقتصاد اسلامی           حجم فایل 252 KB
   دانلود : وضعیت فقهی و حقوقی قرارداد اختیار معامله           حجم فایل 294 KB
   دانلود : بررسی تطبیقی فروش استقراضی سهام با عقدهای اسلامی           حجم فایل 252 KB
   دانلود : مدیریت ریسک اوراق بهادار اجاره (صکوک اجاره)           حجم فایل 304 KB
   دانلود : نظریه‌های ربا و بهره           حجم فایل 378 KB