شماره سی

نگاهی نو به مسئله احیای زمین‌های موات - غلامرضا مصباحی مقدم
جایگاه انفاق و خاستگاه اجتماعی-اقتصادی آن(مطالعه موردی: شهر بهبهان) - میثم موسایی
چگونگی کاربرد عقد استصناع در قانون عملیات بانکی بدون ربا - اکبر کمیجانی، محمدنقی نظرپور
تجربه و تحلیل عامل های مؤثر بر نابرابری اقتصادی در ایران با استفاده از ریزداده‌ها - اسماعیل ابونوری، آرش خوشکار
امکان اجرای تدریجی شریعت (بررسی موردی در ادبیات اقتصاد اسلامی) - محمدرضا یوسفی
بررسی انواع ریسک و روش‌های مدیریت آن در نظام بانکداری بدون ربای ایران - اصغر ابوالحسنی، رفیع حسنی مقدم
بررسی امکان طراحی اوراق مناسب عملیات شبه بازار باز با استفاده از تجربه‌های بانک‌های مرکزی ج.ا.ایران و سودان - محسن نودهی

   دانلود : نگاهی نو به مسئله احیای زمین‌های موات           حجم فایل 493 KB
   دانلود : چگونگی کاربرد عقد استصناع در قانون عملیات بانکی بدون ربا           حجم فایل 218 KB
   دانلود : تجربه و تحلیل عامل های مؤثر بر نابرابری اقتصادی در ایران با استفاده از ریزداده‌ها           حجم فایل 223 KB
   دانلود : امکان اجرای تدریجی شریعت           حجم فایل 222 KB
   دانلود : بررسی انواع ریسک و روش‌های مدیریت آن در نظام بانکداری بدون ربای ایران           حجم فایل 223 KB
   دانلود : بررسی امکان طراحی اوراق مناسب عملیات شبه بازار باز           حجم فایل 248 KB
   دانلود : جايگاه انفاق و خاستگاه اجتماعي ـ اقتصادي آن (مطالعه موردي: شهر بهبهان)           حجم فایل 436 KB