شماره سی و هفت

امكان سنجي فقهي استفاده از ابزار اقطاع و احيا در فرآيند خصوصي سازي ـ غلام‌رضا مصباحي مقدم، مهدي موحدي بكنظر، محمد جواد رضايي
بررسي تطبيقي اقتصاد تعاوني با اقتصاد سرمايه‌داري و اقتصاد اسلامي ـ احمدعلي يوسفي
سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي؛ مطالعه‌اي درباره مشاركت اجتماعي از منظر اسلام ـ محمدنقي نظرپور، مصطفي منتظري مقدم
امكان سنجي استفاده از صكوك در جهت تامين مالي صادرات ـ كامران ندري، احمد كارگرمطلق
بررسي امكان استفاده از سوآپ بازده كل جهت مديريت ريسك اعتباري در بانكداري اسلامي ـ سيد عباس موسويان، سيد محمدمهدي موسوي بيوكي
شناسايي و اولويت‌بندي ريسك‌هاي راهبردي در بانكداري بدون ربا (مطالعه موردي بانك ملت) ـ حميدرضا فرتوك‌زاده، مهدي الهي
اثر ارزش‌هاي اسلامي در تصميم‌هاي آميخته بازاريابي (مطالعه موردي: شركت‌هاي صنايع غذايي) ـ ناصر صنوبر، محمدعلي متفكرآزاد، نسرين راضي

   دانلود : اثر ارزش‌هاي اسلامي در تصميم‌هاي آميخته بازاريابي (مطالعه موردي: شركت‌هاي صنايع غذايي)           حجم فایل 2374 KB
   دانلود : شناسايي و اولويت‌بندي ريسك‌هاي راهبردي در بانكداري بدون ربا (مطالعه موردي بانك ملت)           حجم فایل 1998 KB
   دانلود : بررسي امكان استفاده از سوآپ بازده كل جهت مديريت ريسك اعتباري در بانكداري اسلامي           حجم فایل 1818 KB
   دانلود : امكان سنجي استفاده از صكوك در جهت تامين مالي صادرات           حجم فایل 1639 KB
   دانلود : سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي؛ مطالعه‌اي درباره مشاركت اجتماعي از منظر اسلام           حجم فایل 1405 KB
   دانلود : بررسي تطبيقي اقتصاد تعاوني با اقتصاد سرمايه‌داري و اقتصاد اسلامي           حجم فایل 1192 KB
   دانلود : امكان سنجي فقهي استفاده از ابزار اقطاع و احيا در فرآيند خصوصي سازي           حجم فایل 1011 KB