شماره چهل و دو

درآمدی بر روش علم اقتصاد اسلامی - سیدحسین میرمعزی
نظام‌نامه حقوق اقتصادی در قرآن کریم - سیدمحمدرضا سیدنورانی، سیداحسان خاندوزی
اقتصاد اسلامی و دلالت‌های نظریه انتخاب عمومی - الیاس نادران، محمدجواد رضایی
مبانی، اهداف و جایگاه وقف در مکتب اقتصادی اسلام - ناصر جهانیان
ارائه چارچوب مفهومی در بازاریابی بر اساس مبانی اسلامی - میرزاحسن حسینی، لطف‌الله فروزنده دهکردی، فاطمه عیدی
تأثیر بحران اقتصادی جهان بر بانکداری اسلامی - محمدنقی نظرپور، فاطمه رضایی، ایوب خزایی
مدل جدید تجهیز و تخصیص منابع بانکی با رویکرد تعدیل نقش پول - مصطفی سلیمی‌فر، محمدعلی ابوترابی

   دانلود : درآمدی بر روش علم اقتصاد اسلامی           حجم فایل 293 KB
   دانلود : نظام‌نامه حقوق اقتصادی در قرآن کریم           حجم فایل 356 KB
   دانلود : اقتصاد اسلامی و دلالت‌های نظریه انتخاب عمومی           حجم فایل 374 KB
   دانلود : مبانی، اهداف و جایگاه وقف در مکتب اقتصادی اسلام           حجم فایل 579 KB
   دانلود : ارائه چارچوب مفهومی در بازاریابی بر اساس مبانی اسلامی           حجم فایل 581 KB
   دانلود : تأثیر بحران اقتصادی جهان بر بانکداری اسلامی           حجم فایل 579 KB
   دانلود : مدل جدید تجهیز و تخصیص منابع بانکی با رویکرد تعدیل نقش پول           حجم فایل 334 KB