شماره چهل و سه

نقدی بر تعریف علم اقتصاد از منظر مبانی اسلامی - سیدحسین میرمعزی، علی‌اصغر قائمی‌نیا
رفتارشناسی اقتصادی انسان مادی‌گرا از دیدگاه قرآن کریم - علی‌اصغر هادوی‌نیا
الزامات اقتصاد اسلامی به عنوان علم بین رشته‌ای - اسدالله فرزین‌وش، اکبر کمیجانی، محمدرضا یوسفی شیخ رباط
مالکیت حقوقی نهادهای مالی(شخصیت حقوقی نهادهای مالی) - حسن آقانظری
بررسی تطبیقی مدل‌های عملیاتی کارت اعتباری در بانکداری اسلامی - سیدعباس موسویان، سعید احمدی
قابلیت اوراق بهادار اسلامی در مهار تورم به عنوان ابزار سیاستی(مطالعه موردی: اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و استصناع) - احمد شعبانی، وهاب قلیچ
بررسی شاخص‌های ممنوعیت غرر در عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران(مطالعه موردی بانک تجارت مشهد مقدس) - محمدنقی نظرپور، محمدرضا یوسفی شیخ رباط، میمنت ابراهیمی

   دانلود : نقدی بر تعریف علم اقتصاد از منظر مبانی اسلامی           حجم فایل 319 KB
   دانلود : رفتارشناسی اقتصادی انسان مادی‌گرا از دیدگاه قرآن کریم           حجم فایل 437 KB
   دانلود : الزامات اقتصاد اسلامی به عنوان علم بین رشته‌ای           حجم فایل 311 KB
   دانلود : مالکیت حقوقی نهادهای مالی           حجم فایل 341 KB
   دانلود : بررسی تطبیقی مدل‌های عملیاتی کارت اعتباری در بانکداری اسلامی           حجم فایل 679 KB
   دانلود : قابلیت اوراق بهادار اسلامی در مهار تورم به عنوان ابزار سیاستی           حجم فایل 341 KB
   دانلود : بررسی شاخص‌های ممنوعیت غرر در عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران           حجم فایل 492 KB