شماره چهل و چهار

مفهوم و ماهیت عدالت اجتماعی با رویکرد اسلامی - سیدرضا حسینی
ساز و کارهای اعمال قرارداد در اقتصاد اسلامی( تحلیل تطبیقی هزینه های اعمال قرارداد در اقتصاد صدر اسلام) - محمدجواد شریف زاده
مفاهیم لذت و سعادت در اقتصاد اسلامی(با رویکرد شناختی) - علی‌اصغر هادوی‌نیا
تحلیل نقش نرخ بهره پولی در بحران‌های اقتصادی نظام  سرمایه‌داری: رویکرد اسلامی - محمد واعظ برزانی، حجت ایزدخواستی
امکان سنجی فقهی استفاده از سوآپ کالا در بازارهای مالی ایران - علی معصومی‌نیا، مهدی الهی
صکوک وکالت بیمه‌ای برای پوشش ریسک حوادث فاجعه‌آمیز - حسن قالیباف اصل، سیدعباس موسویان، علی رضا دقیقی اصلی، حسین حسنقلی‌پور
تحلیل و رتبه‌بندی ریسک‌های عملیلتی در بانکداری اسلامی(مطالعه موردی: بانکداری بدون ربا در ایران) - محمدطالبی، مجتبی کاوند، محمد حسین‌پور

   دانلود : مفهوم و ماهیت عدالت اجتماعی با رویکرد اسلامی           حجم فایل 312 KB
   دانلود : ساز و کارهای اعمال قرارداد در اقتصاد اسلامی           حجم فایل 352 KB
   دانلود : مفاهیم لذت و سعادت در اقتصاد اسلامی           حجم فایل 262 KB
   دانلود : تحلیل نقش نرخ بهره پولی در بحران‌های اقتصادی نظام سرمایه‌داری: رویکرد اسلامی           حجم فایل 595 KB
   دانلود : امکان سنجی فقهی استفاده از سوآپ کالا در بازارهای مالی ایران           حجم فایل 354 KB
   دانلود : صکوک وکالت بیمه‌ای برای پوشش ریسک حوادث فاجعه‌آمیز           حجم فایل 595 KB
   دانلود : تحلیل و رتبه‌بندی ریسک‌های عملیلتی در بانکداری اسلامی           حجم فایل 488 KB