شماره چهل و هفت

مطالعه تطبیقی عقلانیت اسلامی با رویکرد شناختی ـ یدالله دادگر، علی‌اصغر هادوی‌نیا

آخرت گرایی قرآنی؛ قوام بخش اقتصاد متوازن ـ مجید رضایی‌دوانی

اقتصاد مقاومتی و ملزومات آن (با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری) ـ سیدحسین میرمعزی

پیشرفت به مثابه عدالت (بر اساس تبیین انسان شناختی) ـ عطاالله رفیعی آتانی

اوراق بهادار (صکوک) وکالت؛ ابزاری مناسب برای تأمین مالی صنعت پتروشیمی ـ سیدعباس موسویان، محمد حسین‌پور، مجتبی کاوند

طراحی صکوک مشارکت جهت انتقال ریسک شرکت‌های بیمه به بازار سرمایه ـ محمدتقی نظرپور، ایوب خزایی

   دانلود : مطالعه تطبیقی عقلانیت اسلامی با رویکرد شناختی           حجم فایل 340 KB
   دانلود : آخرت گرایی قرآنی؛ قوام بخش اقتصاد متوازن           حجم فایل 300 KB
   دانلود : اقتصاد مقاومتی و ملزومات آن (با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری)           حجم فایل 489 KB
   دانلود : پیشرفت به مثابه عدالت (بر اساس تبیین انسان شناختی)           حجم فایل 311 KB
   دانلود : اوراق بهادار (صکوک) وکالت؛ ابزاری مناسب برای تأمین مالی صنعت پتروشیمی           حجم فایل 489 KB
   دانلود : طراحی صکوک مشارکت جهت انتقال ریسک شرکت‌های بیمه به بازار سرمایه           حجم فایل 330 KB