شماره چهل و نه
سهم درآمد ناشی از دارایی های دولتی و مالیات در تامین بودجه دولت ـ مجید رضایی دوانی 
خرید اعتباری سهام در بانکداری و بازار سرمایه اسلامی ـ سیدعباس موسویان، میثم فدایی‌واحد، مهدی علی‌حسینی
نقش بانک مرکزی در اعمال سیاست پولی به وسیله بازار بین بانکی ـ محمدنقی نظرپور، میثم حقیقی
امکان‌سنجی فقهی استفاده از سوآپ نرخ ارز فرآیند مدیریت ریسک ارز ـ سیدمجید شریعت پناهی، علی معصومی‌نیا، مهدی الهی
مدل‌های ارزش‌گذاری اوراق مالی اسلامی اجاره ـ علی صالح‌آبادی، سیدمحمدجواد میرطاهر، میثم فدایی‌واحد، مهدی علی‌حسینی
تحلیل و اولویت‌بندی ریسک‌های مالی در نظام بانکداری بدون ربا ـ محمدحسین پور، مجتبی کاوند
   دانلود : سهم درآمد ناشی از دارایی های دولتی و مالیات در تامین بودجه دولت           حجم فایل 308 KB
   دانلود : خرید اعتباری سهام در بانکداری و بازار سرمایه اسلامی           حجم فایل 330 KB
   دانلود : نقش بانک مرکزی در اعمال سیاست پولی به وسیله بازار بین بانکی           حجم فایل 367 KB
   دانلود : امکان‌سنجی فقهی استفاده از سوآپ نرخ ارز فرآیند مدیریت ریسک ارز           حجم فایل 303 KB
   دانلود : مدل‌های ارزش‌گذاری اوراق مالی اسلامی اجاره           حجم فایل 367 KB
   دانلود : تحلیل و اولویت‌بندی ریسک‌های مالی در نظام بانکداری بدون ربا           حجم فایل 452 KB