شماره پنجاه و یك
نقش دولت در تحقق استقلال اقتصادی در سه دهه اخیر ـ محمدعلی متفکر آزاد، سیدکمال صادقی، احمد اسدزاده، حبیب آقاجانی
نقش مردم در پیشرفت اقتصادی در اندیشه های مقام معظم رهبری ـ محمدعلی شفیعا، سیده اشرف موسوی لقمان
طراحی مدل های عملیاتی صکوک اجاره جهت انجام عملیات بازار باز ـ حسین میسمی، سیدعباس موسویان، کامران ندری
ارزیابی میزان کامیابی اجرای بانکداری اسلامی در ایران ـ حسن کیائی، حمید ابریشمی، حسن سبحانی
تحلیل ماهیت فقهی و حقوقی ضمانت نامه های بانکی ـ محمدعادل ضیائی، محدثه معینی فر
امکان سنجی فقهی طراحی سوآپ مالکیت متناسب با بازار سرمایه ایران ـ غلامعلی معصومی‌نیا، مهدی الهی
   دانلود : نقش دولت در تحقق استقلال اقتصادی در سه دهه اخیر           حجم فایل 727 KB
   دانلود : نقش مردم در پیشرفت اقتصادی در اندیشه های مقام معظم رهبری           حجم فایل 472 KB
   دانلود : طراحی مدل های عملیاتی صکوک اجاره جهت انجام عملیات بازار باز           حجم فایل 350 KB
   دانلود : ارزیابی میزان کامیابی اجرای بانکداری اسلامی در ایران           حجم فایل 519 KB
   دانلود : تحلیل ماهیت فقهی و حقوقی ضمانت نامه های بانکی           حجم فایل 350 KB
   دانلود : امکان سنجی فقهی طراحی سوآپ مالکیت متناسب با بازار سرمایه ایران           حجم فایل 362 KB