شماره پنجاه و دو
اقتصاد اسلامي 52
 
در این شماره می خوانیم:
ـ مبانی اخلاقی امنیت اقتصادی/ ناصر جهانیان
ـ خلأ قانونی مطالبه های غیرجاری در قانون عملیات بانکی بدون ربا/سیدعباس موسویان
ـ بررسی نقش عوامل در اقتصاد بدون نفت در الگوی اقتصاد مقاومتی/ محمدحسن کامفیروزی، علی بنیادی نائینی و سیده اشرف موسوی لقمان
ـ بررسی تراز پرداخت های خارجی در چارچوب اقتصاد اسلامی/ سعید فراهانی فرد و آیت اله زنگی نژاد
ـ تفسیر آیات ربا با تکیه بر رویکرد شناختی/ علی اصغر هادوی نیا
ـ بررسی قراردادهای سوآپ نرخ بهره از منظر فقه امامیه/ محمدجواد محقق نیا، حسین تملکی و هادی خواجه زاده دزفولی
   دانلود : 52-_6.pdf           حجم فایل 385 KB
   دانلود : 52-_5.pdf           حجم فایل 354 KB
   دانلود : 52-_4.pdf           حجم فایل 331 KB
   دانلود : 52-_3.pdf           حجم فایل 522 KB
   دانلود : 52-_2.pdf           حجم فایل 302 KB
   دانلود : 52-1.pdf           حجم فایل 321 KB