شماره پنجاه و پنج

اقتصاد اسلامی 55

در این شماره می خوانیم:

ـ معیارهای توزیع عادلانه منابع طبیعی تجدیدناپذیر در نظام اقتصادی اسلام/ سیدعدنان لاجوری، محسن رضایی صدرآبادی و مجتبی سیدحسین زاده یزدی
ـ مالکیت زمانی در اعیان و کاربردهای اقتصادی آن / سیدعبدالمطلب احمدزاده بزاز و مجید رضایی دوانی
ـ تحلیل اثر توسعه بخش سوم اقتصاد بر شاخص های اقتصادی و راهکارهای توسعه آن در ایران/ مرتضی درخشان و خدیجه نصراللهی
ـ پژوهشی در استخراج معیارهای حق و عدل در بانکداری بدون ربا/ حسن سبحانی و محمد امیرعلی
ـ تحلیل اقتصادی ـ فقهی انتقال سود خالص از سرمایه به نیروی کار/ احمدعلی یوسفی
ـ تحلیل فقهی جایزه های بانکی در سپرده های پس انداز/ حبیب الله شعبانی موثقی

   دانلود : معیار.pdf           حجم فایل 643 KB
   دانلود : مالکیت.pdf           حجم فایل 549 KB
   دانلود : تحلیل.pdf           حجم فایل 717 KB
   دانلود : تحلیل_فقهی.pdf           حجم فایل 451 KB
   دانلود : تحلیل_اقتصادی.pdf           حجم فایل 568 KB
   دانلود : پژوهش.pdf           حجم فایل 670 KB