پنجاه و سه

اقتصاد اسلامی 53

 
در این شماره می خوانیم...

ـ شاخص اخلاق تجارت از دیدگاه اسلام /محمدجواد توکلی و سعید کریمی
ـ برآورد اثر انفاق بر کاهش فقر در ایران/ مرتضی عزتی و مهرداد محمودیان
ـ مدل مردم سالاری اقتصادی دینی، بستر تولید ملی پایدار عدالت محور/ احمدعلی یوسفی
ـ تعیین سهم بهینه عقدهای مبادله ای و مشارکتی در بانکداری بدون ربا/ سیدعباس موسویان، اصغر ابوالحسنی هستیانی و رفیع حسنی مقدم
ـ اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام / مهدی ذالفقاری، بهرام سحابی، علی رضا سارنج و نادر مهرگان
ـ نقش نهادهای قانونی و سیاسی در توسعه بیمه عمر؛ در کشورهای اسلامیOIC/ حمید سپهردوست و سمانه ابراهیم نسب
ـ نمایه عناوین مقالات، موضوعی و پدیدآورندگان فصلنامه اقتصاد اسلامی(شماره 49-52)/ حسین غفورزاده
   دانلود : نقش.pdf           حجم فایل 477 KB
   دانلود : نمایه.pdf           حجم فایل 154 KB
   دانلود : مدل.pdf           حجم فایل 540 KB
   دانلود : برآورد.pdf           حجم فایل 482 KB
   دانلود : شاخص.pdf           حجم فایل 584 KB
   دانلود : اوراق.pdf           حجم فایل 663 KB
   دانلود : تعیین.pdf           حجم فایل 370 KB