شماره پنجاه و شش

اقتصاد 56

بررسی ظرفیت های نوآورانه عقد های اسلامی و نقش آن در رشد اقتصادی / محمد علی ابوترابی و هدی زنده دل شهروندی و نسرین رضایی مقدم

سنجش اثر مذهب بر رفتار مصرف کننده (مطالعه موردی زنان متاهل اصفهان) / داود صافی دستجردی و محمد نقی نظر پور

اعتیارهای بانکی ، ابزاری برای تبدیل سرمایه اجتماعی به سرمایه ی نقدی / حسن سبحانی و محمد جعفری نژاد

 تحلیل نظری آثار مالیات تورمی بر عدالت اقتصادی / نصر الله خیری تیر تاشی

تحلیل مقایسه ای غرر بر اساس نظریه بازی ها و نظریه قراردادها / مرتضی درخشان و محمد واعظ برزانی

بررسی عملکرد ایران در بازارهای اخلاقی / تقی ابراهیمی سالاری و هادی اسماعیل پور مقدم  

   دانلود : سنجش_اثر_مذهب.pdf           حجم فایل 258 KB
   دانلود : تحلیل_نظریه_آثار_مالیات.pdf           حجم فایل 230 KB
   دانلود : تحلیل_مقایسه_ای_غرر_بر_اساس.pdf           حجم فایل 444 KB
   دانلود : بررسی_عملکرد_ایران_در_بازار_اخلاق.pdf           حجم فایل 322 KB
   دانلود : بررسی_ظرفیت_های_نوآورانه.pdf           حجم فایل 237 KB
   دانلود : اعتبارهای_بانکی.pdf           حجم فایل 237 KB