شماره پنجاه و نهم

اقتصاد اسلامی شماره 59

 

فقه اقتصادی و اقتصاد اسلامی/سیدحسین میرمعزی

جایگاه کرامت و آزادگی در پیشرفت انسانی از دیدگاه اسلام/ محمدجمال خلیلیان اشکذری و قاسم عسکری

 بررسی رابطه ریسک و غرر در بازارهای مالی اسلامی/ سیدعباس موسویان ومحمد علیزاده اصل

 الگوی تخصیص زمان به کردار در راه خداوند متعال، کار و استراحت/ مرتضی عزتی

 تحلیل چالش‌های جریمه تأخیر تأدیه در بانکداری بدون ربا و ارائه راهکار جایگزین/ وهاب قلیچ و فرشته ملاکریمی

آزمون رفتار حداکثرسازي سود در بانک اسلامی (مطالعه موردی بانک تجارت)/ اصغر ابوالحسنی هیستیانی، ابوالقاسم اثنی‌عشری، جهانگیر بیابانی و محمد کهندل

 

   دانلود : بررسی_رابطه_ریسک_و_غرر_در_بازارهای_مالی.pdf           حجم فایل 401 KB
   دانلود : جایگاه_کرامت_و_آزادگی.pdf           حجم فایل 601 KB
   دانلود : الگوی_تخصیص_زمان_به_کردار_در_راه.pdf           حجم فایل 471 KB
   دانلود : فقه_اقتصادی_و_اقتصاد_اسلامی.pdf           حجم فایل 352 KB
   دانلود : آزمون_رفتار_حداکثری_سود_در_بانک.pdf           حجم فایل 413 KB
   دانلود : تحلیل_چالش_های_جریمه_تأخیر.pdf           حجم فایل 408 KB